gallery/2cirkels+vlinder (1)

WAT IS KINDERCOACHING
Kindercoaching is het coachen en ondersteunen van kinderen (en hun ouders/verzorgers)

die tijdelijk uit balans zijn geraakt. Ik werk met kinderen vanaf 5/6-12 jaar. 
Het is een kortdurende vorm van hulpverlening, is niet therapeutisch, laagdrempelig en
oplossingsgericht.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van een kind.
Veiligheid, vertrouwen en respect staan in dit traject voorop.

Een coaching traject is meestal kortdurend (gemiddeld 3-10 sessies).


ENKELE VERSCHILLEN TUSSEN KINDERCOACH EN KINDERTHERAPEUT

Een Kindercoach en een Kindertherapeut hebben beide hetzelfde doel; ze willen het kind
helpen bij (gedrags) problemen en er voor zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel komt
te zitten. 

 

Het verschil tussen deze twee is dat een Kindertherapeut werkt met onderliggende problemen zoals trauma’s en blokkades. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt (de oorzaak van het probleem) wordt een behandeling gestart. Dit betreft vaak een langer lopend traject dan bij een kindercoach. Kindertherapie is volgend naar het kind en wacht tot het kind rijp is voor een volgende fase. 

 

Een Kindercoach kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak  en houdt zich niet bezig met de oorzaak van problemen omdat het daar niet voor is opgeleid. Een Kindercoach kijkt naar waar het kind nu staat, wat het nodig heeft, wat het wil bereiken en stemt daar zijn begeleiding op af. 

Een Kindercoach gelooft in de kracht van een kind en bouwt op de eigen wijsheid van het kind. Hij/zij kijkt mee en attendeert op de gewenste oplossingsrichting. Wanneer een kind zijn eigen kwaliteiten leert zien en toepassen, wordt de focus verschoven van “probleem” naar zelfkennis. Vaak is het “probleem” dan geen probleem meer. 

 

Het werkveld voor hulp aan kinderen verandert echter en steeds meer kindertherapeuten werken op een coachende manier vanuit de oplossingsgerichte denkwijze. Zo kunnen ouders kiezen wat het beste bij hun kind past.

 

 

VOOR WIE
Kindercoaching is er voor alle kinderen (en hun ouders/verzorgers) die om welke reden dan ook ondersteuning kunnen gebruiken. U kunt mijn hulp inroepen bij onder andere:

 • hoogsensitieve/gevoelige eigenschappen
 • gebrek aan zelfvertrouwen/vertrouwen in anderen
 • angstgevoelens (bang voor donker,dieren, andere dingen)
 • concentratie problemen
 • verdriet (verlies dierbare)
 • gedragsproblemen (boosheid/agressie/opstandigheid)
 • slaapproblemen
 • zelfacceptatie
 • opvoedkundige ondersteuning
 • stress/spanningen


Kindercoaching is niet geschikt voor ernstige psychische problemen, zoals een depressie.
Bij een therapeutische hulpvraag, of wanneer ik inschat dat een kind beter af is met specialistische zorg, dan zal ik u daarover informeren.


MIJN WERKWIJZE
Als Kindercoach spring ik in op de behoeftes die een kind heeft tijdens een sessie en werk ik spelenderwijs samen met het kind en eventueel ouders aan oplossingen voor het “probleem” of de hulpvraag. 
Kindercoaching betekent voor mij dan ook dat ik een kind begeleid naar zelfstandigheid en respect heb voor het uniek zijn van een kind.

Het doel is om het kind te versterken en te laten groeien in zijn/haar zelfvertrouwen door vaardigheden te leren die hem/haar verder helpen.          Vanuit zelfbewustwording kan je jezelf verder ontwikkelen en keuzes maken. Zelfkennis is de 1e stap in het groei proces.
Het kind oefent met de vooraf gestelde doelen en de coach ondersteunt hierbij.

Ervaring leert dat wanneer het kind thuis ondersteuning krijgt het zijn coaching doel sneller haalt. Ondersteuning thuis is dan ook zeer gewenst.        Als kindercoach betrek ik daarom ook de ouder(s)/verzorger(s) erbij en begeleid ik u hierin.

Begeleiding van een kind gebeurt d.m.v. verschillende werkvormen die het kind zelf bedenkt of die ik aanreik zodat hij/zij dan zelf tot een oplossing kan komen.

Ik werk met kinderen vanaf 5/6 jaar t/m 12 jaar en maak gebruik van verschillende werkvormen:

Coachee spel                                                        Het Kamishibai(vertel)kastje                                                       Aangenaam Kennismaken Spel

 

 

 

 

                                                                              Hiermee kan een kind leren op de voorgrond te treden 

                                                                              door een zelfgemaakt verhaal te vertellen voor (klein) publiek. 

 

 • Gedachten kracht
 • Tekenen, kleuren, kleien
 • Muziek
 • Energie balans voor kinderen (Bij Energiebalans voor kinderen staan bewegen, muziek en creativiteit centraal)

 

 • Schilderen met Bijenwas (Encaustic Art)
  Gekleurde bijenwas wordt op een speciaal daarvoor gemaakte strijkijzer gesmolten en op geprepareerd papier gestreken/geschilderd.
  Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website: www.bausch-art.com

 

 • Energetische Behandeling:  
 1. Metamorfose behandeling: 
  Een rustgevende manier van aanraken/behandelen van de voeten en/of handen en/of hoofd waarbij er ontspanning ontstaat, zodat energie beter gaat stromen en eventuele blokkades worden opgelost.
  De behandeling kan, indien nodig, kort (5/10 min) worden ingezet en past binnen een coaching sessie. 
  Altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s).
   
 2. Voetreflexzone behandeling:
  Het aanraken/behandelen van verticale en horizontale zones en reflexpunten van de voeten.
  Zorgt voor ontspanning bij stress en voor een betere doorbloeding en kan ook, indien nodig, kort (5/10 min.) worden ingezet en past binnen een coaching sessie. Altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

KINDERCOACHING         

gallery/007
gallery/dscf1793
gallery/dscf1831 (2)
gallery/dscf1814 (2)